مشتریان ما

پس از سال ها تجربه و جلب اطمینان در کیفیت و سرعت در امور ، به جرات می توان ادعا کرد که تولید بسیاری از قفسه محصولات شرکت های بزرگ و بین المللی را به عهده داشته ایم.

شرکت تجارت کالای آوا٬ در طول سالها فعالیت های خود در زمینه طراحی استند و ساخت استند ها٬ موفق به همکاری با برخی شرکت شده است از جمله این شرکت ها می توان به لیست ذیل اشاره نمود.

لیست برخی از مشتریان ما:تمام صفحه