مدیر بازاریابی

مسئولیت ها:

  • تهیه و به کارگیری: به روز آمد بودن وب سایت ها ، به روزآمد بودن محصولات ، محتویات رسانه های اجتماعی ، مطالعات موردی مربوط به مشتریان و خبرنامه های ماهیانه بازار یابی.
  • مطالعات موردی و خبرنامه ماهیانه بازاریابی.
  • ایجاد و اجرای فعالیت های چریکی (guerilla).
  • برنامه های بازار یابی برای وادار نمودن خریداران احتمالی هدف گیری شده خاص به واکنش نشان دادن در حمایت از تلاشهایی که برای فروش به عمل می آید.
  • ارائه گزارشات هفتگی و ماهیانه برای به روز آمد کردن وب سایت و فعالیت های بازاریابی آنلاین و گزارشات درخواستی مدیر بازاریابی شرکت (Corporate Marketing manager).
  • نگهداری پایگاه (بانک) دانش با استفاده از تحقیق بازار ، روند ها ، بهترین روش ها، و تحلیل رقابتی.
  • دیگر وظایف و پروژه های بازار یابی بر حسب نیاز.
  • با جمع آوری ، تحلیل ، و خلاصه کردن داده های فروش ، گزارشات بازار یابی را تهیه نماید.
  • با شناسایی ، گرد هم آوردن ، و هماهنگ نمودن شرایط لازم ، جلسات و نمایشگاه های تجاری را برنامه ریزی کند ؛ تماس ها را بر قرار سازد ؛ برنامه های زمان بندی شده و ماموریت ها را تهیه نماید ؛ فهرست های پستی را هماهنگ سازد.