کارشناس فروش

کارشناس  فروش

مسئولیت ها:

تماس با مشتریان جدید و فعلی برای گفتگو در باره نیاز های آنها ، و به منظور توضیح دادن نحوه ای که می توان این نیاز ها را با فرآورده ها و خدمات خاص برآورده ساخت.

پاسخ دادن به پرسش های مشتریان در باره محصول ، قیمت ها ، کاربرد های محصولات

اعلام نمودن قیمت ، شرایط اعتباری و دیگر مشخصات قیمت پیشنهادی.

تاکید نمودن بر ویژگی های محصول بر اساس تحلیل های به عمل آمده از نیاز های مشترین و بر مبنای دانش فنی در باره قابلیت ها

مذاکره نمودن در باره قیمت ها و شرایط فروش و توافقات مربوط به خدمات.

نگهداری سوابق مشتریان با استفاده از سیستم های خودکار.

شناسایی نمودن مشتریان آتی با استفاده از کتاب های راهنمای و فعالیت های تجاری ، پیروی از راهنمایی های مشتریان فعلی ، شرکت در سازمان و حضور در نمایشگاه ها.

آماده نمودن قرارداد های فروش برای سفارشات دریافتی و تسلیم سفارشات برای پردازش.

ارائه نمودن محصولات مناسب به مشتریان در انتخاب محصولات بر اساس نیاز های مشتریان ، مشخصات محصولات و مقررات مربوطه.

همکاری با همکاران برای مبادله اطلاعاتتی مانند راهبرد های فروش و اطلاعات مربوط به بازاریابی.

شرایط لازم (برای کارشناس فروش)

- حداقل 3 سال تجربه.

فروش و بازاریابی: آگاهی از اصول و روش های نشان دادن ، تبلیغ و فروش محصولات و خدمات ، که این شامل راهبرد ها و تاکتیک های بازار یابی ، نمایش محصولات ، تکنیک های فروش و سیستم های کنترل فروش می باشد.

خدمات ارائه شده به مشتریان و خدمات شخصی: آگاهی از اصول و فرآیند های ارائه خدمات به مشتریان و ارائه خدمات شخصی ، که این شامل سنجش نیاز های مشتریان ، برآورده ساختن استاندارد های کیفی مربوط به خدمات ، و ارزیابی رضایت مشتریان می باشد.