استند فلزی

استندهای فلزی نوعی از استندهای تبلیغاتی می باشدکه علاوه بر استفاده بهینه از فضای مورد استفاده از استحکام بالاتری نیز نسبت به بعضی دیگر از استندها برخوردار می باشد.