استند فلزی

استند فلزی دارای انواع مختلفی هستند:استند فلزی ایستاده،استند فلزی رومیزی و استند فلزی دیواری وازلوله،آهن،پروفیل،مفتول یا ترکیب آنها طراحی و تولید میگردد.استحکام بالااستندفلزی قابلیت مونتاژ استند فلزی فرم پذیری استند فلزی وطول عمربالا ازمزیت های استند فلزی است. استند فلزی نوعی ازاستند تبلیغاتی می باشدکه علاوه بر استفاده بهینه ازفضای مورد استفاده ازاستحکام بالاتری نیز نسبت به بعضی دیگر از استندها برخوردار میباشد.
استد فلزی برای استفاده درمحیط های عمومی بسیارمناسب است.
استند فلزی کاسترول،استند فلزی سن ایچ،استند فلزی هنکل،استند فلزی توتال،استند فلزی کاسپین،استند فلزی نان آوران،استند فلزی پاتریکس و...ازنمونه های استند فلزی آوا میباشد.